Fleksibilitet og lønnsomhet for din bedrift

Vi tilbyr leasing / finansiering for våre bedriftskunder. Ved leasingavtale tar Autolift 100% av finansieringen. Du frigjør driftskapital som kan investeres i kjernevirksomhet uten å belaste likviditeten.
Bedriftens kostnader fordeles over hele leieperioden og gir godt grunnlag for inntjening.

Ved leieperiodens slutt har du tre muligheter: Forlenge avtalen, kjøpe utstyret eller levere alt tilbake.

 

Komplett pakke, alt på et sted

Sammen med Ikano Bank tilbyr vi en komplett pakke:
Utstyr, tilleggstjenester, finansiering og forsikring – alt på ett sted – enkelt og effektivt!

Leieavtaler forutsetter kredittgodgjenning.
Vi søker leiefinansiering for deg. Ved innvilget finansiering har vi leieavtalen klar i løpet av 1-2 dager.

 

Hva kan du lease?
De fleste typer driftsutstyr kan leies.

Leieobjektet må være en selvstendig enhet som skal kunne avskrives.
Tilleggsutstyr og tjenester kan også inngå i leieavtalen.

 

Fordeler

Økt handlekraft
Økt konkurranseevne
Skattefordeler
Frigjør driftskapital
Faste månedsutgifter
Enklere økonomistyring
Leiebeløpet utgiftsføres og trekkes fra i regnskapet

Forenkler bytte til nytt utstyr
Full bruksrett og tilgang til oppdatert teknologi og utstyr

 

Forsikring

Utstyr som leies, må forsikres. Ikano Bank tilbyr en gunstig allriskforsikring med lav egenandel og raske oppgjør hvis uhellet skulle være ute.